Επισκεφτείτε την εκπαιδευτική πλατφόρμα
κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας e-Drive Academy

Για τη συμμετοχή σας στα μαθήματα  απαιτείται εγγραφή!

Ηλεκτρονικό Υλικό

Ηλεκτρονικά Βιβλία, Φυλλάδια και Συμβουλευτικοί Οδηγοί για όλους τους χρήστες της οδού

 

Ηλεκτρονικά Μαθήματα

Διαδραστικά Εκπαιδευτικά Σενάρια Προσομοίωσης
Μετακίνησης και Οδήγησης

 

 

 

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

Διαδραστικά Εκπαιδευτικά
Παιχνίδια για όλες τις
ηλικίες

 

 

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα περιεχόμενο για την αρχική σελίδα.

Το e-drive σε αριθμούς


Επιτυχία

Ποσοστά επιτυχίας στην αξιολόγηση

Επιστροφή Επισκεπτών

Επισκέπτες που επιστρέφουν στην πλατφόρμα περισσότερο από μία φορά

Θεματική Κάλυψη

Κάλυψη του θεματικού περιεχομένου σχετικά με την οδική ασφάλεια

Ηλικιακή Κάλυψη

Κάλυψη όλων ηλικιακών ομάδων που κινούνται στις οδούς

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.