ταξί!

Είστε εδώ

Τα ΤΑΞΙ δεν αποτελούν απλώς ένα προσιτό και εναλλακτικό προς το ιδιωτικό όχημα και τα δημό-σια Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τρόπο μετακίνησης, αλλά επιτελούν παράλληλα σημαντικό κοι-νωνικό έργο, καθώς διευκολύνουν τη μετακίνηση πολιτών που δεν οδηγούν ή δεν κατέχουν δικότους όχημα, αλλά και συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού (όπως ηλικιωμένα άτομα, άτομα μεαναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα κ.ά.) επιτρέποντας, με αυτόν τον τρόπο, την ενσωμάτωσηκαι ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Φυλλάδια
Ποιον Αφορά: 
Εκπαιδευτές Οδήγησης
ΟδηγοίΕπαγγελματίες
Αρχείο: 

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.