Ασφαλής μετακίνηση με σχολικό - Δημοτικό Α' - ΣΤ' τάξη

Είστε εδώ

Ασφαλής μετακίνηση/ επιβίβαση/ αποβίβαση σε σχολικό στη πόλη

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Παιχνίδια
Ποιον Αφορά: 
Γονείς
Εκπαιδευτικοί
ΜαθητέςΔημοτικό Α' - Γ' τάξη
ΜαθητέςΔημοτικό Α' - ΣΤ' τάξη
ΜαθητέςΔημοτικό Δ' - ΣΤ' τάξη
Αρχείο: 

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.