Βιβλίο Δασκάλου για Μαθητές Δημοτικού

Είστε εδώ

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα συμβουλευτικό οδηγό για τη διδασκαλία του βιβλίου «ΟιΔικές μου Συμβουλές» για μαθητές Δημοτικού 6-12 ετών, το οποίο έχει ως στόχο να μάθει στους μαθητές αυτής της ηλικιακής ομάδας τους βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν μια σωστή και ασφαλή συμπεριφορά ως χρήστες του οδικού δικτύου, είτε ως πεζοί και ποδηλάτες ή ως επιβάτες ΜΜΜ, ΙΧ και σχολικού λεωφορείου.

Το υλικό και οι πληροφορίες που παρέχονται στους μαθητές χωρίζονται σε 2 ηλικιακές υπο-ομάδες (6-8 και 9-12 ετών) όπως άλλωστε και τα βιβλία των παιδιών «ΟιΔικές μου συμβουλές», λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών στην κάθε υπο-ομάδα.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Βιβλία
Ποιον Αφορά: 
Εκπαιδευτικοί
Ευπαθείς χρήστες της οδούΠοδηλάτες
Αρχείο: 

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.