Κινούμαι με ασφάλεια με το ποδήλατο - Γυμνάσιο

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι να μάθουμε πως μπορούμε να κινούμαστε με ασφάλεια με το ποδήλατό μας, αποφεύγοντας επικίνδυνες συμπεριφορές και πιθανές συγκρούσεις. Να αναπτύξουμε προηγμένες δεξιότητες στο χειρισμό του, να μάθουμε να μετακινούμαστε με το ποδήλατό μας με ασφάλεια στο βουνό, έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και να γνωρίζουμε όλους τους βασικούς κανόνες και τα σήματα του ΚΟΚ αναφορικά με την κίνηση με το ποδήλατο.

 

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
ΜαθητέςΓυμνάσιο

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.