Ιδιαιτερότητες ΑμεΑ

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι να ευαισθητοποιηθεί ο νέος οδηγός ώστε να σέβεται τα άτομα με αναπηρία και να φροντίζει να μη δυσχεραίνει τη μετακίνησή τους. Επίσης το μάθημα αυτό παρέχει σημαντικές πληροφορίες στους υποψήφιους οδηγούς με αναπηρία σχετικά με το νόμο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το Κρατικό Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης  για οδηγούς ΑμεΑ με κινητικά προβλήματα και τα υπάρχοντα βοηθήματα οδήγησης.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
Ευπαθείς χρήστες της οδούΑμεΑ
ΟδηγοίΑρχάριοι - Νέοι Οδηγοί

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.