Ειδικά θέματα τεχνικής οδήγησης

Είστε εδώ

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μαθήματος είναι να κατανοήσει ο νέος οδηγός ότι απαιτούνται ειδικές τεχνικές οδήγησης για ειδικές συνθήκες, καθώς και τη λειτουργία και τους περιορισμούς των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Κατηγορία Περιεχομένου: 
Μαθήματα
Ποιον Αφορά: 
ΟδηγοίΑρχάριοι - Νέοι Οδηγοί

e-Drive Academy

Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.