Ποδηλάτες

Είστε εδώ

Ο στόχος της υποενότητας είναι:

•         Η εκμάθηση των βασικών κανόνων και σημάτων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αναφορικά με την κίνηση με ποδήλατο

•         Η παρουσίαση του κατάλληλου εξοπλισμού για τους ποδηλάτες

•         Η παρουσίαση σεναρίων αμυντικής οδήγησης και πως πρέπει οι ποδηλάτες να συμπεριφέρονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Περιεχόμενα

  ·       Ορισμοί

  o   Ορισμοί – Τι είναι ποδήλατο; (κατά ΚΟΚ)

  o   Ορισμοί – Τι είναι ποδηλατόδρομος; (κατά ΚΟΚ)

  ·       Κανόνες

  ·       Σήμανση

  ·       Κατάλληλος εξοπλισμός (κράνος, ρούχα με ανακλαστικά, κλπ)

  ·       Σενάρια αμυντικής οδήγησης για ποδηλάτες

  Κατηγορία Περιεχομένου: 
  Μαθήματα
  Ποιον Αφορά: 
  Ευπαθείς χρήστες της οδούΠοδηλάτες

  e-Drive Academy

  Το e-Drive Academy είναι μία Καινοτόμος Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Ασφαλή, Έξυπνη, Οικολογική Μετακίνηση και Οδήγηση.

  Το e-Drive Academy παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ώριμης οδικής κουλτούρας και ασφαλούς μετακίνησης για όλους τους χρήστες της οδού, ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο.